a a d i l    m e h m o o d    p h o t o g r a p h y   &   f i l m s